latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

13.06.2020.

Агенција Standard and Poor’s потврдила стабилне изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије

У оквиру својих редовних активности на процени рејтинга, агенција Standard and Poor’s задржала је рејтинг Србије на нивоу ББ+, уз потврђивање стабилних изгледа за његово даље повећање у наредном периоду. Стабилни изгледи за даље повећање рејтинга задржани су упркос повећаним ризицима изазваним пандемијом вируса COVID-19 захваљујући драстичном повећању отпорности Србије у односу на период пре једне деценије. Агенција истиче повећану отпорност Србије на међународне шокове захваљујући битно ојачаним девизним резервама и створеном фискалном простору током претходне пола деценије, што је омогућило брзу реакцију носилаца економских политика приликом избијања пандемије.

У извештају се наводи да је Србија у кризу ушла са знатно мањим неравнотежама у односу на претходну кризу и да је била спремна да одговори на најновије изазове. Посебно се истиче да је кредибилна монетарна политика била важан фактор задржавања рејтинга и стабилних изгледа за његово даље повећање. Централна банка има оперативну независност и дуже од пола деценије чува инфлацију на ниском нивоу користећи тржишне монетарне механизме.

Агенција наглашава и значај предузетих мера Владе и Народне банке Србије, које су донеле пакет економских мера у вредности од 11% бруто домаћег производа како би се ублажили негативни ефекти пандемије. Референтна каматна стопа је смањивана, банкама је обезбеђена и додатна ликвидност путем своп линија и репо аукција, а релативна стабилност динара према евру очувана је и путем интервенција на девизном тржишту.

Поводом одлуке агенције Standard and Poor’s да задржи рејтинг Србије и стабилне изгледе за његово повећање, гувернер Јоргованка Табаковић истакла је да донети пакет економских мера даје резултате који се виде у очувању запослености у кључним секторима привреде, што јесте кључно у овим ванредним околностима.

„Упркос огромној штети коју је пандемија нанела светској економији, међународни актери Србију и даље виде као земљу са одличном перспективом раста у средњем року и земљу која је спроведеним реформама повећала спремност своје економије да одговори на све изазове из међународног окружења”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић. „И последње јунско смањење референтне каматне стопе, треће од марта, показује нашу одлучност да подржавамо брз опоравак и привредни раст. Резултати који се огледају у ниској инфлацији дуги низ година омогућавају нам да реагујемо каматним стопама, а по потреби и свим другим инструментима и у координацији са свим носиоцима економске политике у Србији како бисмо и додатно утицали на повољније услове финансирања наше привреде и грађана.“

У прилог чињеници да је Србија сада отпорнија на међународне шокове, агенција Standard and Poor’s наводи и знатно мању зависност од финансирања путем краткорочних портфолио инвестиција у поређењу с периодом након велике финансијске кризе, када се дефицит претежно финансирао овим средствима. Наводи се и да су девизне резерве достигле рекордне нивое, као и да је Народна банка Србије очувала инфлацију на нивоу испод 2% у претходних шест година, што је знатно ниже од инфлације у периоду од 2003. до 2012. године, када је инфлација у више наврата достизала двоцифрени ниво.

Агенција Standard and Poor’s истиче и да су стране директне инвестиције у претходним годинама биле првенствено усмерене у разменљиве секторе и да су у целости покривале дефицит текућег рачуна, као и да су смањиле потребу за изворима финансирања који повећавају ниво дуга. У извештају се истиче и да су стране директне инвестиције у сектор индустрије повећале приливе од извоза и утицале на његову даљу диверсификацију.

Као фактор који доприноси очувању рејтинга Србије и изгледа за његово повећање ова агенција истиче и стабилност банкарског сектора, с просечним показатељем адекватности капитала на нивоу од 22,7% у марту ове године. Напомиње и да је банкарски сектор подржавао привредни раст, при чему се наводи да је учешће проблематичних кредита у укупним кредитима смањено на 4% у марту, што је драстично ниже од 22% из 2015. године.

Као факторе који би могли да утичу на повећање рејтинга у наредном периоду агенција Standard and Poor’s истиче наставак прилива по основу страних директних инвестиција, који би допринео даљем повећању отпорности платног биланса, даљем расту прилива по основу извоза и повећању девизних резерви.

У извештају агенције се наводи и да ће опоравак наше привреде зависити од кретања у економијама наших најважнијих трговинских партнера, с обзиром на то да је српска економија данас знатно отворенија него што је то био случај пре једне деценије. „Пажљиво ћемо пратити кретања у међународном окружењу и реаговати правовремено како бисмо ефекте кризе свели на најмању могућу меру. Верујем и да ће координиране акције монетарне и фискалне политике у многим земљама света допринети повољнијим условима финансирања и подстицању опоравка глобалне привреде”, истиче гувернер. „Као и до сада, Народна банка Србије ће остати гарант стабилности на финансијском тржишту у Србији.”

Кабинет гувернера