latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Заштита корисника

Информативни центар Народне банке Србије

Информативни центар Народне банке Србије основан је 31. октобра, на Светски дан штедње, 2005. године.

У Информативном центру можете добити основне информације о банкарским услугама, услугама друштава за осигурање, давалаца финансијског лизинга, друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, платним услугама и услугама издавалаца електронског новца.

Уколико имате приговор на рад банке, друштва за осигурање, даваоца финансијског лизинга, друштва за управљање добровољним пензијским фондовима, пружаоца платних услуга или издаваоца електронског новца, можете нам се такође обратити да бисте добили информације о процедури улагања приговора на рад конкретне финансијске институције.

Поред наведеног, преко Информативног центра можете добити и информације о:

  • старој девизној штедњи, банкама у стечају, замени оштећеног и ваноптицајног новца, продаји јубиларног новца,
  • испитима за стицање звања овлашћеног актуара, испитима за посреднике, односно заступнике у осигурању, као и о условима за добијање дозволе за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду,  
  • изложбама и семинарима у Народној банци Србије, 
  • могућности запошљавања у Народној банци Србије и сл.

Информативни центар можете бесплатно позвати на број телефона 0800-111-110 сваког радног дана од 8 часова до 21 час и прибавити тражене информације.