latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Платни систем

Платни систем

Платни систем, у најширем смислу, представља скуп система за трансфер новчаних средстава који олакшавају циркулацију новца. Да би платни систем на задовољавајући начин обављао своју улогу, потребно је да се новчана средства што краће задржавају у каналима платног промета. Поред тога, систем треба да буде поуздан, што првенствено значи безбедно извршавање трансакција и постојање континуитета расположивости према корисницима. Извршавање трансакција по економски прихватљивим ценама такође је значајна карактеристика која доприноси квалитету платног система.

С обзиром на то да платни систем утиче на брзину економских токова, трошкове и ликвидност учесника, као и да представља канал за трансмисију мера монетарне политике, односно да његово неадекватно функционисање може да наруши поверење јавности у целокупни финансијски систем – јасна је изразита заинтересованост централне банке да обезбеди његово поуздано и ефикасно функционисање.

У складу са законом, Народна банка Србије је овлашћена да уређује, контролише и унапређује функционисање платног промета у Републици Србији.


И mts банка омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
06.07.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, mts банка омогућила је својим корисницима...
 
Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун
02.07.2020. У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јуну, за 22 радна дана, реализовано је укупно...
 
Рад IPS НБС система за јун 2020.
02.07.2020. У IPS НБС систему, који ради у режиму...
 
NLB Banka a. d. Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
26.06.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, NLB Banka a. d. Beograd омогућила је својим корисницима платних...
 
OTP Banka Srbija a. d. Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
26.06.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, OTP Banka Srbija a. d. Beograd омогућила је својим корисницима...
 
Преглед услуга које банке нуде у вези с инстант плаћањима на продајним местима и скенирањем NBS IPS QR кода са рачуна/фактура
23.06.2020. Народна банка Србије је у сарадњи са банкама омогућила инстант плаћања грађанима и привреди...
Нови начин плаћања на интернет продајним местима трговаца путем система за инстант плаћања Народне банке Србије – IPS НБС
18.06.2020. Народна банка Србије од данас је омогућила нови начин плаћања – инстант плаћања на интернет продајним местима трговца...
Banca Intesa ad Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
17.06.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, Banca Intesa ad Beograd oмогућила...
 
Sberbank Srbija ad Beograd омогућила својим корисницима инстант плаћање на продајним местима, као и плаћање рачуна путем НБС IPS QR кода
15.06.2020. На основу одобрења Народне банке Србије, Sberbank Srbija ad Beograd oмогућила је својим корисницима платних услуга...
 
Пет банака са највећим бројем извршених инстант плаћања у IPS НБС систему у мају
10.06.2020. Број трансакција у Инстант платном систему Народне банке Србије стално се повећава...
 
Погледајте...
Прописи
Закон о платним услугама
Red Book - Serbia
Преглед рачуна банака
Преглед банака које учествују у међународном клирингу плаћања
Листа учесника у IPS НБС систему
Водич за трговце - Закон о међубанкарским накнадама
Накнаде пружалаца платних услуга повезане с платним рачунима
Национална стратегија Републике Србије за мала плаћања 2019 - 2024