latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Пројекција инфлације

Циљана и остварена инфлација

Циљ је утврђен као стопа инфлације с дозвољеним одступањем.
Циљ за инфлацију дефинисан на такав начин има предности са становишта ефикасније комуникације с јавношћу. Он представља прецизан и јасан сигнал јавности о нивоу инфлације коју централна банка настоји да постигне. Такође, циљ је симетричан, што централној банци олакшава комуникацију с јавношћу у случају не само пребацивања већ и подбацивања циља. Такав циљ омогућава да се сагледа оријентација монетарне политике у средњем року, будући да је могуће да циљане стопе инфлације не буду оствариване у континуитету, из месеца у месец.

Ширина дозвољеног одступања циљане стопе инфлације одражава опредељење за стабилизацију економске активности, пошто обезбеђује простор за флексибилност монетарне политике у наредном периоду без нарушавања њеног кредибилитета. Дозвољено одступање указује на зону која се сматра прихватљивом за кретање инфлације, узимајући у обзир чињеницу да може доћи до бројних пролазних шокова мањих размера који ће изазвати краткорочне осцилације стопа инфлације, али неће захтевати реакцију монетарне политике.

Циљ је постављен континуирано.
Стопа инфлације и дозвољено одступање дефинисани су за сваки појединачни месец у години. То значи да се остварење циљане инфлације може пратити у сваком моменту, а не само у једном одређеном тренутку (крај године). Он такође доприноси стабилизацији инфлационих очекивања у ситуацијама када снажан шок резултира привременим одступањем инфлације од циљаног нивоа.

 

Циљана и остварена инфлација, по месецима
(међугодишњи раст, у %)

Циљана и остварена инфлација, по месецима, међугодишњи раст у %