latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Монетарна политика | Пројекција инфлације

Пројекција инфлације

Овај тип графикона приказује различите вероватноће остварења пројекције инфлације у наредних осам тромесечја. Централна пројекција је у најтамнијем делу графикона и вероватноћа да ће пасти у овај распон износи 10%. Свака следећа нијанса укључује такође 10% вероватноће, тако да цео распон обухвата 90% вероватноће остварења пројекције. Другим речима, вероватноћа да ће инфлација у наредних oсам тромесечја бити изван распона на графикону износи 10%.

Извештај о инфлацији - мај 2020.

Пројекција инфлације
(мг. стопе, у %)

Пројектована инфлација