latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска стабилност

Финансијска стабилност

У складу с чл. 3. и 4. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др.закон, 44/2010, 76/2012 и 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Народној банци Србије стављено је у надлежност да, не доводећи у питање остваривање свог основног циља, доприноси очувању и јачању финансијског система Републике Србије, као и да утврђује и спроводи активности и мере с тим у вези.

Под финансијском стабилношћу Народна банка Србије подразумева да финансијски систем – финансијски посредници, финансијска тржишта и финансијска инфраструктура – омогућава не само ефикасну алокацију финансијских ресурса и остварење кључних макроекономских функцијa у нормалним условима, већ и у условима финансијске неравнотеже или потреса у домаћем и међународном окружењу.

У условима финансијске стабилности, економски актери имају поверење у банкарски систем и остварују приступ финансијским услугама као што су извршење плаћања, кредитирање, улагање депозита и заштита од ризика.

Јачина финансијске кризе указала је на потребу системског приступа регулацији финансијског сектора и супервизији, имајући у виду да су савладане три веома важне лекције: (а) развој финансијског система има далеко већи утицај на економску активност него што се то мислило раније; (б) трошкови финансијске кризе су веома високи; (в) стабилност цена није довољна за постизање финансијске стабилности.

У оквиру активности и мера финансијске стабилности, Народна банка Србије обавља редовне и свеобухватне анализе макроекономског окружења и функционисања кључних финансијских институција, тржишта и инфраструктуре; даје преглед ризика који представљају претњу стабилности финансијског система; идентификује трендове који могу повећати рањивост финансијског система; покреће дискусију поводом нових регулаторних иницијатива и њиховог потенцијалног ефекта на финансијски систем и реалну економију. Делује превентивно, али и корективно, путем прилагођавања финансијског регулаторног оквира. Такође, у случају да за тим постоји потреба, Народна банка Србије управља последицама екстерних потреса и других кризних ситуација умањујући потенцијално негативне ефекте на финансијску стабилност.


Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
02.07.2020. Тромесечни преглед кретања индикатора финансијске стабилности Републике Србије
Стопа контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржана на непромењеном нивоу
16.06.2020. Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 11. јуна 2020. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0%...
 
Погледајте...
Прописи и регулаторне мере из области финансијске стабилности
Индикатори финансијске стабилности – Преглед графикона
Саопштења
Мере за очување стабилности финансијског сектора у вези с кредитима индексираним у страној валути
Кредитни рејтинг
Међународна сарадња
Приступ бази непокретности