latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
Финансијска стабилност | Информације за инвеститоре и аналитичаре

Информације за инвеститоре и аналитичаре

Овај део сајта посвећен је домаћим и страним инвеститорима, као и економским истраживачима и аналитичарима, како би се омогућио лак и транспарентан приступ подацима о основним макроекономским и тржишним кретањима у Србији.  Главни циљ формирања посебног дела сајта јесте да се унапреди обострана комуникација централне банке и приватног сектора, домаћег и иностраног, с посебним акцентом на инвеститоре.

Народна банка Србије је припремила Водич за стране инвеститоре како би потенцијалним и постојећим инвеститорима пружила увид у могућности структурирања инвестиције на домаћем финансијском тржишту.

Поред тога, домаћи и страни инвеститори, као и економски истраживачи и аналитичари, имају могућност заказивања састанака са представницима Народне банке Србије.

Контакт и-мејл: invest@nbs.rs

Опште информације о Србији

Линкови

Управа за јавни дуг www.javnidug.gov.rs
Београдска берза www.belex.rs
Републички завод за статистику webrzs.stat.gov.rs
Погледајте...
Седнице Извршног одбора Народне банке
Кредитни рејтинг
Односи са ММФ-ом
Подаци
Месечна информација за инвеститоре Министарства финансија