latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 
О Народној банци Србије | Архив и библиотека | Архив

Архив

ПОЗИВ ИМАОЦИМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
и историјских предмета осигуравајућих друштава Краљевине Србије и Краљевине Југославије

Народна банка Србије поседује архивску грађу од изузетног културно-историјског значаја у континуитету од оснивања Привилеговане народне банке Краљевине Србије, 1884. године, до данашњих дана. Та документација сведок је не само историје Народне банке, као, несумњиво, изузетно важне државне установе, већ и саме државе, њеног развоја, европеизације и модернизацијских процеса кроз које је пролазила. Историја Народне банке испуњена је економско-финансијским радом, који је утицао и на који су утицале друштвено-политичке промене, али и различита ширина деловања (Краљевина Србија, Краљевина Југославија, период немачке окупације, СФРЈ, СРЈ, СЦГ, Република Србија), чиме се она укључује у ред историјски најзанимљивијих емисионих и централних банака Европе.

Документарно благо Народне банке, које се састоји се од архивских фондова и целина фондова од више хиљада метара, представља, свакако, важан историјски извор за изучавање банкарске, привредне и уопште друштвене историје Србије, Југославије и југоисточне Европе.

Најактуелнији садржаји у Архиву Народне банке Србије јесу серије докумената који се тичу одузимања имовине и исплате накнаде за одузету имовину по основу експропријације (за период 1950–1958) и пољопривредног земљишног фонда (почев од 1953. до седамдесетих година 20. века).

Објава конституисања Привилеговане Народне банке Краљевине Србије   Стање благајне за злато на дан 31. децембра 1914.   Писмо гувернера Филипа Христића

Контакт:
Архив НБС (Одељење за архивске послове и регистратурски материјал)
Краља Петра 12
Београд, Република Србија
телефон: +381 11 3027-298; +381 11 3028-798
факс: +381 11 3027-152
и-мејл: arhiv@nbs.rs
Погледајте...
Дигитални архив
Историјат